พาไปรู้จัก "ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
14 กรกฎาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลตนเองเมื่อเป็นกรดไหลย้อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พาไปรู้จัก "ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดย รศ.สุพรรณ สุขอรุณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะที่พบบ่อย

คำนี้ต้องขยาย :
การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน