วิธีแก้ปัญหาอาการคัน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหัวใจขาดเลือด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วิธีแก้ปัญหาอาการคัน โดย พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
หลักการใช้ยาปฏิชีวนะ โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคคาวาซากิ