ประสบการณ์การดูแลตัวเองจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง
9 views
0
0

ประสบการณ์การดูแลตัวเองจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย