ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคปริทันต์
9 views
0
0

ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคปริทันต์
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย