เตือนภัยการสูบบุหรี่
8 views
0
0

เตือนภัยการสูบบุหรี่
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย