กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง
7 views
0
0

กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : พญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต