สมการอารมณ์
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมการอารมณ์ โดย อ.ทิพย์นภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
ผลข้างเคียงที่เกิดจากการกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคมินามาตะ