ความจำเป็นในการขูดหินน้ำลาย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งจอตาในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความจำเป็นในการขูดหินน้ำลาย โดย อ.ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีการกินยาปฏิชีวนะ โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
อาการหูอื้อ-หูตึง