จะทำอย่างไรเมื่อเด็กดื้อ
2 กรกฎาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
จะทำอย่างไรเมื่อเด็กดื้อ โดย อ.สุรศักดิ์ ตรีนัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สรรพคุณของยาปฏิชีวนะ โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคริดสีดวงตา