ปัญหาเปลือกตาอักเสบ
12 views
0
0

ปัญหาเปลือกตาอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าหน่วยเลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย