เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
7 views
0
0

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย