วีลแชร์ปรับยืนได้
8 views
0
0

วีลแชร์ปรับยืนได้
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ธีรพงศ์ สมุทรอัษฏงค์ เจ้าของผลงาน