อุปกรณ์การแพทย์สำคัญอย่างไรในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
6 views
0
0

อุปกรณ์การแพทย์สำคัญอย่างไรในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : พิว ไอริณ ปรีชาญวินิจ โครงการ Rabbit Sky | นพ.เฉลิมพล ธิปประเทศ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์