การดูแลผู้สูงวัย เดินดี ไม่มีล้ม
7 views
0
0

การดูแลผู้สูงวัย เดินดี ไม่มีล้ม
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา หัวหน้าหน่วยวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย