สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
8 views
0
0

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย