การดูแลตัวเองเมื่อข้อเท้าพลิก-ข้อเท้าแพลง
15 มกราคม 2561
115 views
0
0

การดูแลตัวเองเมื่อข้อเท้าพลิก-ข้อเท้าแพลง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย