ความสำคัญของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยา
5 มกราคม 2561
109 views
0
0

ความสำคัญของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและยา
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ภก.ภัทรี สินอนันต์พัฒน์ กรรมการและประธานฝ่ายวิชาชีพ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)