กลูต้ากับความอยากขาว คุ้มกันไหม
29 ธันวาคม 2560
113 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหลอดเลือดสมอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กลูต้ากับความอยากขาว คุ้มกันไหม โดย รศ.ภก.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย