ปวดท้องต้องทำอย่างไร
28 ธันวาคม 2560
120 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปวดท้องต้องทำอย่างไร โดย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ทวิช ปรีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร