โครงการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะที่ 2
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการรวมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ และ โครงการชุมนุมอาสายุวกาชาด ด้านการปฐมพยาบาล โดย คุณสุนันทา ศรอนุสิน ผอ.สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โครงการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะที่ 2 โดย นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
ตับอ่อน