CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจุฬาฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีผู้บริหารสถานีพนักงานสถานี
แผนกพัฒนาตลาดแผนกบริหารทั่วไปแผนกรายการแผนกข่าวแผนกควบคุมการออกอากาศแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา - หัวหน้างานรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
หัวหน้างานรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 115
อีเมล์ : nutcuradio@yahoo.com
สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ - ผู้ชำนาญการ
สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์
ผู้ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 116
อีเมล์ : somsii2543@yahoo.com
สดับพิณ รัตนเรือง - ผู้ชำนาญการ
สดับพิณ รัตนเรือง
ผู้ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 116
อีเมล์ : sadabpinr@yahoo.com
อรอุมา พงษ์แสง - ผู้ผลิตรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 117
อีเมล์ : pporanim@yahoo.com
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ - ผู้ผลิตรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 130
อีเมล์ : aaoat@hotmail.com
กนกวรรณ จักรวิเชียร - ผู้ผลิตรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 119
อีเมล์ : mubeejunk@hotmail.com
สุภนิดา จันทร์มูล - ผู้ผลิตรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 118
อีเมล์ : nidar.nnk@gmail.com
ณปภัช แสงวิมลมาส - ผู้ผลิตรายการ
ณปภัช แสงวิมลมาส
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970-4 ต่อ 130
อีเมล์ : -
วรกร รภภิรมย์ - ผู้ผลิตรายการ
วรกร รภภิรมย์
ผู้ผลิตรายการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-3970 ต่อ 130
อีเมล์ :
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button