CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
เปิดแนวทางขับเคลื่อนความดี สู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่างศูนย์คุณธรรมและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “เปิดแนวทางขับเคลื่อนความดี สู่สถาบันอุดมศึ...

เสวนา “อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิตอล”

นายสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน กล่าวในการเสวนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิตอล” ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ปัญหาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลไทยนั้น เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ เ...

นิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอล”

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวในนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง "สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตอล" ที่จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า การเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศแบบอนาล้อก ...

NBTC Watch เรียกร้องให้ กสทช.ทบทวนการให้อนุญาตกำกับดูแลดาวเทียมไทย

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม แถลงผลการศึกษา บทบาทของของ กสทช. ในการให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารไทย โดยนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการกล่าวว่า ทางคณะวิจัยในโครงการได้ตั้งข้อสังเกตใน 3 เรื่องคือ ...

สกว. จัดประชุมเสวนาเรื่อง “ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว. จัดประชุมเสวนาเรื่อง "ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย" ซึ่งเป็นการนำเอาผลวิจัยด้านแผ่นดินไหวในด้านต่างๆ มาเผยแพร่ โดย รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาเรื่อง "ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ" เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ และแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทยในด้านโครงสร้างอำนาจ โดยดอกเตอร์อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า แนวคิดเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองนั้นมีมาตั้ง...

สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัด TRF ฟอรั่มเรื่อง “สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน” เพื่อวิเคราะห์และศึกษาองค์ความรู้เรื่อง แรงงานข้ามชาติ สวัสดิการ และการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานข้ามช...

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย ปี 2555

สำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย ปี 2555 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง 27,000 ครัวเ...

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เตือนเอกชนไทยปรับตัวรับมือปัญหา Climate Change

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ ร็อกกี้เฟลเลอร์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยกา...

วสธ.เตือนเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อคและฝนตกหนัก อาจก่อให้เกิดดินสไลด์ได้

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุที่จะเกิดตามมาหลังแผ่นดินไหว ดังนี้

แจกคูปอง Set top box ใครได้ ใครเสีย

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดแถลงข่าว แจกคูปอง Set top box ใครได้ ใครเสีย เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ในกรณีการแจกคูปองกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลใบละ 1,000 บาท จำนวน 22 ล้านครัวเรือน โดยเห็นว่า จะต้องใช้งบประมาณกว่า 22,000 ล้านบาท...

เสวนาเรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร เพื่ออภิปรายถึงแนวทางในการปฏิรูปงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตต์พิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. กล่าวว่า หาก...

สรุปสถิติอุบัติเหตุทั้ง 7 วันช่วงสงกรานต์ปี 2557

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และสรุปสถิติอุบัติเหตุทั้ง 7 วันของการรณรงค์ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเ...

น้ำโขงแล้ง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตอนบนในประเทศจีน

สมาคมนักข่าวอาเซียน จัดบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชนเรื่องน้ำโขงแล้ง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตอนบนในประเทศจีน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง โดยนางผกาวรรณ จุฬามณี ที่ปรึกษาคณะกรรมการแม่น้ำโขงไทย กล่าวว่า ...

บขส. สั่งเพิ่มเที่ยวรถ และประกาศมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางในช่วงสงกรานต์นี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ขนส่ง จำกัด แถลงข่าวภายในหลังการประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถในช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ คาดว่า จะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 เมษายน และกลับกรุงเทพมหานครในวัน...

เสวนาปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปการป้องกันปราบปราม คอร์รัปชั่น...อย่างเห็นผลและยั่งยืน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างแผนแม่บท ปฏิรูปองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จัดเสวนาเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนาย...

TDRI จัดสัมมนาเรื่องการปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SME

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI จัดสัมมนาความร่วมมือระดับภูมิภาคเรื่องการปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SME เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ในการดำเนินธุรกิจในประชาคมเศ...

งาน First Domestic MICE mart ยกระดับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TSEP เตรียมจัดงาน The First Domestic MICE mart เพื่อเปิดพื้นที่การเจรจา และจับคู่ทางธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ MICE ในประเทศไทย และยกระดับอุตสาหกรรมด้านการจัดนิทรรศการและการประช...

การประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คปก. จัดเสวนาเรื่องการประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศาสตราจารย์ดอกเตอร์บรรเจิด สิงคเนติ ประธานคณะกรรมกา...

Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button