CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในการเปิดงาน "รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557" ว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จั...

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาด เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะดีขึ้น

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยสภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังว่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความเชื...

ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17 ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย

นายจิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17 ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย" โดยกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องบินโดยสาร MH17 ที่ถูกยิงยิงตกโดยขีปนาวุธนั้น เกิดมาจากปัญห...

นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค The Exhibition”

นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค The Exhibition” มุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้และตระหนักถึงภาวะโรคอ้วนและน้ำหนักเกิน รวมไปถึงการให้ความรู้ในการตรวจเช็คตนเอง และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากการบร...

สัมมนา สู่ทศวรรษ 9 : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดการสัมมนา “สู่ทศวรรษ 9 : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปสู่การวิจัยเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งและการปฏิรูปประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที...

จับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว ประสบการณ์จากนานาประเทศและบทเรียนสำหรับประเทศไทย

สถาบันรามจิตติ จัดเสวนาเรื่อง “จับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว ประสบการณ์จากนานาประเทศและบทเรียนสำหรับประเทศไทย” โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากปัญหาเรื่องของแรงงานในหล...

การแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวจัดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลกว่า การจัดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้ง...

วิกฤตแรงงานข้ามชาติ วิบากกรรมการค้ามนุษย์อาเซียน

ชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชนเรื่อง “วิกฤตแรงงานข้ามชาติ วิบากกรรมการค้ามนุษย์อาเซียน” โดยนางสาวเปรมใจ วังศิริไพศาล จากศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

เสวนาเรื่อง “3 ปี กสทช. ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฏกติกา”

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ร่วมกับ โครงการติดตามนโยบายสื่อ และโทรคมนาคม จัดเสวนาเรื่อง “3 ปี กสทช. ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฏกติกา” โดยนายวรพจน์ วงกิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการติดตามนโยบายสื่อและได้เสนอ ข้อเสนอ...

โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล คุณค่า หรือพิษภัย

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล คุณค่า หรือพิษภัย”

สช. ชวนปฏิรูประบบสุขภาพบนวิถีความปรองดอง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. แถลงข่าว “สช.ชวนปฏิรูประบบสุขภาพ บนวิถีความปรองดอง” เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ที่เน้นให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่เครือข่าย โดยนายแพทย์ ณ...

มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1 กินเปลี่ยนโลก กินเปลี่ยนร่าง กินเปลี่ยนรส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงผู้ผลิตก็จะผลิตอาหารเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดย...

ปฏิรูปพลังงาน โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน นำเสนอแนวคิดการปฏิรูปพลังงานในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ปฏิรูปพลังงาน โอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหาร" ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า สิ่งที่ท้าทายความมั่นคงของพลังงานไทยม...

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา: กรณีศึกษาฟุตบอลโลก 2014

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ข้อพิพาทกรณีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2014 ระหว่าง บริษัท อาร์เอส จำกัดมหาชน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กส...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 วันแรก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญ...

“จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย รายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่...

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ร่วมกับ รศ.ดร.อมร เพรชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ และอธ...

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ไม่ให้ซิมดับ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ในกรณีปัญหาการย้ายเครือข่ายของผู้บริโภคจำนวนมาก หลังจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรูมูฟ และบริษัท ดีพีซี ที่ทำกับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มห...

สัญญางดเหล้าเข้าพรรษา...ร่วมให้กำลังใจคนงดเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล. และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ จัดเวทีสานพลังเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด "สัญญา...

Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาที
Right Button