CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
เปิดตัวหนังสือ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร” ผลงานของ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และอดีตรั...

กทม.ขุดลอกท่อระบายน้ำ เตรียมรับมือหน้าฝนปีนี้

กรุงเทพมหานคร ที่ได้เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติในปีนี้ โดยร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคลองต่างๆ รวม 277 สาย เป็นระยะทางกว่า เก้าแสนเมตร เพื่อเปิดทางระบายน้ำ และได้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ บริเวณหมู่บ้...

ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 4

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 4 ที่ลานสมัชชา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

ศิลปาชีพรวมใจ อัตลักษณ์แห่งสยาม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวงาน “ศิลปาชีพรวมใจ อัตลักษณ์แห่งสยาม” ที่อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเป...

สัมมนา “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดตัว เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเกษตรอินท...

“จากอุษาคเนย์ถึงแดนอาทิตย์อุทัย : สถานะของชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติในศักราชใหม่”

สถาบันเอเชียศึกษาจึงจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จากอุษาคเนย์ถึงแดนอาทิตย์อุทัย : สถานะของชนกลุ่มน้อยและแรงงานข้ามชาติในศักราชใหม่” เพื่อหาสาเหตุที่มาของปัญหา และร่วมระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไข เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในระดับชาติ

กทม.จัดงานสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 18 เมืองทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน “สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง 2012” ในวันที่ 9 -12 กุมภาพันธ์ ณ สวนอุทยานเบญจสิริ เพื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและผู้นำเมืองในการร่วมกันฟื้นฟูเมืองกลับคืนสู่เมืองสีเขียว อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู...

เวทีเสวนา

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สสส. จัดงานสัมมนา เวที "7ปี สึนามิ ถึง มหาอุทกภัย" บทเรียนสู่นโยบายจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

อาทรเสวนา อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : เสวนาแก้ปัญหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันเอเชียศึกษา เปิดเวที อาทรเสวนา "อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง" ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

อาทรเสวนา อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันเอเชียศึกษา เปิดเวที อาทรเสวนา "อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง" ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

อาทรเสวนา อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : แนวพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ

ภายในเวที อาทรเสวนา "อภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำ : คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง" อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวในหัวข้อเรื่อง "แนวพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำ" ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ...

พิธีแถลงข่าวและลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เทศกาลตรุษจีน ปี 2555

เทศกาลตรุษจีน ที่ถนนเยาวราช ในปีนี้มีบรรยากาศที่คึกคัก โดยประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เช่น เป็ด ไก่ และขนมมงคลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการไหว้ เช่น ถ้วย ชาม และเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันงาน ทำใ...

ICT ประชุมคณะกรรมการจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT จัดประชุมคณะกรรมการจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารตัดการระบบสถิติ

เปิดตัวหนังสือ

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ เปิดตัวหนังสือ "แท้จริงแล้ว มนุษย์เป็นสัตว์กินพืช" ซึ่งเป็นหนังสือที่เผยแพร่เรื่องราวของการทานอาหารมังสวิรัติ และมุมมองของการทานอาหารมังสวิรัติในหลายหลายมิติที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแถลงประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. แถลงประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยจะมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554

สัมมนา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อสารมวลชน สถาบันอิศรา ร่วมกับ ส.ส.ส. จัดสัมมนาในหัวข้อ "X-ray ก้าวแรก กสทช." โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กส...

อุทยานการเรียนรู้ TK Park เปิดตัว สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้รูปแบบใหม่

อุทยานการเรียนรู้ TK Park เปิดตัว สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภาคใต้รูปแบบใหม่ ในรูปแบบของหนังสือเด็ก ภายใต้ชื่องาน “เวาะรือเต๊าะ...ลูกยางจอมซน” พร้อมผลักดัน TK Park ยะลา เป็นแม่ข่ายเผยแพร่การเรียนรู้

อดีตนายกอังกฤษ หารือนโยบายทางการศึกษากับรมต.กระทรวงศึกษา

นายโทนี่แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาพบกับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา และรณรงค์ให้ ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งภายหลังการหารือ นายโ...

พิธียกเสาพระเมรุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 กรมศิลปากรจัดพิธียกเสาพระเมรุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐ...

Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button