CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
เสวนากลุ่มย่อย : ข้อเสนอนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์และ
                      การเสี่ยงโชคทาง SMS
เสวนากลุ่มย่อย : ข้อเสนอนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์และการเสี่ยงโชคทาง SMS

ภายในการประชุม “เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน” มีการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อย เพื่อเสนอนโยบายป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์และการเสี่ยงโชคทาง SMS เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา

เวทีเสวนา “เยาวชนกับการพนัน : หลากมุมมองหลายทางแก้”

ในการประชุม “เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน” มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “เยาวชนกับการพนัน : หลากมุมมองหลายทางแก้” โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ สื่อมวลชนและตัวแทนภาคประชาชนจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมเสวนาเพื่อร...

เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน

โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมปลอดพนัน โดยมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุม “เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของการพนันและผลกระทบจากการพนัน

สัมมนา Arab Spring : หลุมพรางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรมธุรกิจ

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาในหัวข้อ “Arab Spring : หลุมพรางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรมธุรกิจ” เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาหรับ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการ...

แถลงข่าว การประกวดออกแบบหุ่นยนต์เพื่อรับบริจาคดวงตา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย แถลงข่าวโครงการ “ออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา” โดยประกวดออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา เน้นการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้จริง ต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ รวมถึงสามารถรับส่งข้อม...

นิทรรศการ “การบริจาคอวัยวะ...การให้ที่ไม่มีสิ้นสุด”

ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จำกัด ได้จัดโครงการ “Let Them See Love” ภายใต้แนวคิด “การบริจาคอวัยวะ...การให้ที่ไม่มีสิ้นสุด” เพื่อรณรงค์ให้บริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง โดยภา...

ประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์เอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 9

เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์” องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล หรือ ICA-AP และประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค...

ปาฐกถาพิเศษ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย จัดการปาฐกถา พิเศษเรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

กทม.แถลงข่าวงาน รวมพลังระวังต้อหิน

กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน “ รวมพลังระวังต้อหิน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาดวงตาอย่างถูกวิธี โดยภายในงานมีการตรวจวัดความดันลูกตา เพื่อคัดกรองต้อหินฟรี

แถลงข่าวโรงการ “กรุงเทพฯ...ภูมิใจเสนอ” ปีที่ 2

กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ...ภูมิในเสนอ” ปี 2 เพื่อถ่ายทอดรูปแบบการท่องเที่ยวกรุงเทพฯมหานคร

แท็บเล็ต 9แสนเครื่องเป็นเครื่องมือปฏิรูปการศึกษาได้จริงหรือ

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 แสนเครื่อง โดยเชื่อว่าจะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวการศึกษา และเว็บไซด์อีทีวีแม็ค จัด สัมมนาวิช...

ประชุมนโยบายขจัดโรคจากแร่ใยหิน

การประชุมพัฒนานโยบายขจัดแร่ใยหิน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาโนบายในการดูแลเรื่องแร่ใยหิน ไม่ว่าจะเป็นการลดการนำเข้าแร่ใยหินเพื่อเตรียมการยกเลิกการนำเข้า รวมไปถึงการรักษา เยียวยาสุขภาพผู้ที่ป่วยเนื่องจากสูดฝุ่นแร่ใยหิน จนก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด...

เวทีสาธารณะเรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์ - กลไกในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพหรือ สสส. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “เรตติ้งภาพยนตร์ : กลไกในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่” เพื่อพิจารณาความเหมาะสมข...

งานแถลงข่าว ฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ 2555

ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเชื่อมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษาและนิสิตเก่าทั้งสองสถาบัน โดยจัดขึ้นตั้งแต่ ปี 2477 ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 68 แล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก "เปิดรับ" โดยกิจกรรมครั้งนี้...

รณรงค์โรคเอดส์เป็นศูนย์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และ UNAIDS (ยูเอ็นเอดส์) จัดงานรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ อย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด “...

 แถลงข่าวงาน “หุ่น...เงาสะท้อนจากสายน้ำ”

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวงาน “หุ่น...เงาสะท้อนจากสายน้ำ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนตระหนัก และเรียนรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดจากน้ำท่วม นอกจากนั้น ยังหวังว่าการแส...

ลงนาม MOU ปฏิญญาเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมลงนามกับผู้บริหารหน่วยงานภาคีปฏิญญาเชียงใหม่ เพื่อร่วมมือกันด้านการวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดย 6 หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กองทุนสนั...

หนังสือปกขาวเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร

กระทรวงการต่างประเทศตีพิมพ์หนังสือปกขาวเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

แถลงข่าว สมุดพกส.ส. และ สมุดพกส.ว.

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย จัดทำสถิติผลการปฏิบัติงานในรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในสมัยประชุมสามัญทั่วไป ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2554 และจัดทำเป็นสมุดพกการเมือง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำการตรวจ...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัปดาห์วัฒนธรรม อิหร่าน-ไทย

สัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน-ไทย จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button