CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
TK Park เตรียมจัดงาน นิทรรศการพิพิธอาเซียน

สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัด นิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey through ASEAN ภาค 2 อาเซียนหนึ่งจุดหมาย หลายประสบการณ์ เพื่อกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและยังเ...

NECTEC แถลงข่าว ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสินค้า IT และการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าว ผลการสำรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยหรือ ICT ป...

เสวนา “เตรียมพร้อมครอบครัวไทย ระวังภัยจากโลกไซเบอร์”

ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “เตรียมพร้อมครอบครัวไทย ระวังภัยจากโลกไซเบอร์” พร้อมเปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว” เพื่อให้ผู้ปก...

ก.ล.ต. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 5 นักศึกษารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิเคราะห์หลักทรัพย์ระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 5 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “CFA Institute Research Challenge” การแข่งขันวิเคราะห์...

ลงนาม MOU 4 หน่วยงาน สร้างสังคมการเรียนรู้ TK PARK

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ใน “โครงการเรียนรู้ สนุกเล่น หยั่งลึกสัมผัสไทย” เพื่อร่วมมือกันกระจายองค์ความรู้ต่างๆของไทย ...

“เรารักบางบาล” โครงการ ฮาบิแทต ไทยแลนด์ ยูทบิว 2012

มูลนิธิที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรม “เรารักบางบาล” เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความเสียสละของชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพ...

การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย กรณีแผ่นดินไหวและสึนามิ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้จัดการประชุมหัวข้อ “การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย กรณีแผ่นดินไหวและสึนามิ” เพื่อนำผลการวิจัยในเรื่องภัยพิบัติ มาศึกษาและทบทวนมาตรการในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ...

บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี 2555

บรรยากาศวันสงกรานต์เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” ขึ้นที่บริเวณสยามแสควร์ มีประชาชนที่ส...

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด สืบประเพณีสงกรานต์ สานสุนทรีย์วิถีไทย

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ โถงเทศกาลหมุนเวียน อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายใต้ชื่อ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด สืบประเพณีสงกรานต์ สานสุนทรีย์วิถีไทย” โดยจัดงานระหว่างวั...

แถลงข่าวการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ครั้งที่ 8

คณะกรรมการการจัดแข่งขันเรือใบนานาชาติ ร่วมกับสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย และโอเชี่ยนมารีน่า ยอช์ท คลับ เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า ในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม นี้ ณ หาดจอมเทียน จังหวัดพัทยา

กสทช.แถลงความคืบหน้าในการจัดทำแผนแม่บทและการประมูลคลื่นความถี่

พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. กล่าวถึง ความคืบหน้าในการจัดทำแผนแม่บทว่า กสทช. ได้จัดทำแผนแม่บทเสร็จสิ้นแล้ว ภายในเวลา 6 เดือน และจะจัดการประมูลคล...

เปิดโครงการคลินิกช่าง บริการตรวจซ่อมรถช่วงสงกรานต์ ปี 2555

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันระวังอันตราย” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2555 โดยจะมีจุดบริการอยู่บนถนนสายหลักทั่วประเทศ ...

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เริ่มโดยขบวนอัญเชิศพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วเดินขบวนไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยา...

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันอุบัติเหตุทางถ...

แถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนชาวไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวงาน “โครงการส...

แถลงข่าวงานสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก 13 - 15 เมษายน 2555 ณ สยามสแควร์

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าว “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” ที่จัดขึ้นที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยว่า ทั่วทุกภาคของประเทศ มีการใช้ขาวม้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังนำเอาผ้าขาวม้...

ประชุมเมืองไทย D-MICE @ พัทยา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. จัดงานเปิดตัว พัทยาโมเดล พร้อมแอพพลิเคชั่นใหม่ ประชุมเมืองไทย D-MICE @ พัทยา ตามแผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 5 ปี โดยรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว สถาน...

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 255 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวค...

ไอพีเอ พับบลิชเชอร์ คองเกรส 2014 หรือการประชุมผู้จัดพิมพ์โลก

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ ในการจัดประชุม ไอพีเอ พับบลิชเชอร์ คองเกรส 2014 หรือการประชุมผู้จัดพิม...

นายกรัฐมนตรีร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือของกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือของกองทุนสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รั...

Left Button
รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาที
Right Button