CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ การบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ แก้วิกฤตน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก

ดอกเตอร์รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการ “บริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ แก้วิกฤตน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก” ในงานสัมมนา “น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ประเทศไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ” ว่า ปีท...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรน้ำจากสหรัฐอเมริกา แนะว่า การแก้ปัญหาอุทกภัยในประเทศ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

นายโธมัส โดนัลด์สัน หัวหน้าฝ่ายอุทกวิทยา เวสต์ กัลฟ์ ริเวอร์ ฟอร์แคส เซ็นเตอร์ แห่งศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา แนะว่าการพยากรณ์ปริมาณน้ำต้องมีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์อากาศ การคำนวณปริมาณน้ำในแม่น้ำ คลอง และน้ำบาดาลรวม...

แถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ Certificate มั่นใจบ้านสู้น้ำ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้หลายฝ่ายเกิดการตื่นตัวในการหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) เปิดตัวโครงการ ...

สภาเภสัชกรรม จัดสัปดาห์เภสัชกรรม “คนไทยกับการรับรู้เรื่องยา”

สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายนนี้ ภายใต้แนวคิด “รู้จักยาที่ใช้ อ่านฉลากให้เข้าใจ บันทึกยาไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง” เพื่อเน้นใ...

บรรยายพิเศษเรื่อง ศาลปกครองไทยกับการแก้ไขข้อพิพาททางสังคม

ดร.หัสวุฒิ วิทิตวิริยะกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาลปกครองไทยกับการแก้ไขข้อพิพาททางสังคม” ภายในกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนพบศาลปกครอง ว่า ศาลปกครองมีส่วนความสำคัญในการลดผลกระทบของข้อพิพาทต่างๆที่จะส่งผลต่อฝ่...

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในการพัฒนา ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน

เอ็มไบรโอนิค สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะก่อนการฝังตัว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญ คือ สามารถแบ่งตัวได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ตายเมื่อเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่เป็นส่วนป...

สวทช.จับมือ สสส. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพ

สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สวทช. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยหวังว่าจะช่วยมีให้การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพให้เข้า...

นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน

วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรมประมง และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกันแถลงนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 2 ปีจะไม...

Thailand Go Green เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน

บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จึงจัดการประกวดนวัตกรรมป้องกันภัยพิบัติขึ้น ในโครงการ ไทยแลนด์ โก กรีน ปีที่ 6 ในหัวข้อ เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมใ...

สกศ. จัดประกวดคัดลายมือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงถ้วยพระราชทาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. จึงได้จัดการประกวดคัดลายมือในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

แถลงข่าวความสำเร็จในการพัฒนาสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม

สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง และลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนได้

มหกรรมวิชาการ วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เตรียมจัดมหกรรมวิชาการ วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ภายใต้แนวคิด...

อุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย กับการบุกตลาดอาเซียน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs โร้ดแมพ เปิดแนวรุกบุก AEC” มีการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ของอุตสาหกรรมเครื่องหนังในการบุกตลาดอาเซียน” ขึ้น เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย ให...

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเพื่อพัฒนาวงการข้าวไทย ประจำปี 2555

ด็อกเตอร์สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 ว่า ประเทศไทยขายข้าวเป็นวัตถุดิบมานานแล้ว โดยไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบ ซึ่งในอนาคตอาจจะทำให้เกิดปัญหาก...

2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บรรยากาศในการจัดงานวันวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวง

สำหรับบรรยากาศสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่ท้องสนามหลวงในปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญก็คือการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และวันวิสาขบูชา ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พุทธศาสนิกชนได้พ...

ข่าวยุค 3.0 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสื่อข่าว

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “ข่าวยุค 3.0 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสื่อข่าว” เพื่อนำความคิดเห็นมาพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนให้ทันกับสถานการณ...

เสวนา เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2555

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการเสวนาเรื่อง “เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม เพื่อรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ พร้อมอธิบายถึงสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ ที่จะเป็นผลร้ายต่อผู้สูบ และคนรอบข้าง

เปิดตัวหนังสือ “53 ปีกับการบิน” จากชีวิตจริงของกัปตันสฤษฏิ์พร ภิบาลกุล อดีตกัปตันโบอิ้ง 747 คนที่ 5 ของประเทศไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหนังสือ “53 ปีกับการบิน” จากชีวิตจริงของกัปตันสฤษฏิ์พร ภิบาลกุล อดีตกัปตันโบอิ้ง 747 คนที่ 5 ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒน...

ทอท.ลงนามว่าจ้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2

ปัจจุบันท่าอากาศสุวรรณภูมิ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี แต่เมื่อปีที่แล้วมีผู้ใช้บริการมากถึง 48 ล้านคนต่อปี ทำให้ ทอท. ต้องเร่งก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทเอกชน ...

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะ พระบรม...

Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษา
Right Button