CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
สถานการณ์ชุมชนโดยรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก หลังเกิดเหตุระเบิด

จากเหตุการณ์หอกลั่นน้ำมันที่ 3 ของโรงกลั่นน้ำมันบางจากระเบิด และมีเพลิงไหม้ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อสำรวจความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ ชาวบ้านในชุมชนพูนสิน ที่แผ่นกระจกในบ้านได้แตกจากแรง...

กรมอุทยานฯฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอสัตว์ป่าลดการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอสัตว์ป่า ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยแลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูลดีเอ็นเอสัตว์ป่า เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจับกุมผู...

เสวนา ก้าวสำคัญของนักลงทุนไทยในต่างแดน แนะนักลงทุนให้พัฒนาการบริหารจัดการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดเวทีเสวนาเรื่อง ก้าวสำคัญของนักลงทุนไทยในต่างแดน เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากนักธุรกิจไทยที่ออกไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อให้นักลงทุนไทยรุ่นใหม่ มีความพร้อมในการขยายตลา...

กองทัพบกพัฒนาเครื่องฝึกยิงปืนด้วยเลเซอร์ เพื่อใช้ฝึกรบแบบสองฝ่าย

เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลอง เป็นการจำลองยิงอาวุธทหารราบด้วยปืนเลเซอร์ ซึ่งเป็นชุดยิงเลเซอร์แทนกระสุนจริงติดปืน M16 เพื่อใช้ฝึกรบแบบสองฝ่าย เป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางมหารกองทัพบก หรือ สวพ.ทบ. และบริษัท เมก้า ...

โครงการปล่อยของ 1 สังเวียนไอเดีย...น็อกไอซ์ ชวนเยาวชนสร้างหนังสั้นต้านยาเสพติด

จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอายุของผู้ที่ติดยาเสพติด นับวันก็จะน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบ...

งานประชุมวิชาการ ประชาชนชายขอบและความเป็นธรรมในสังคม

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประชากรชายขอบและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย” ว่า ปัญหาคนชายขอบ เกิดจากการที่คนในสังคมให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการแบ่งแยก ซึ่งเรื่...

จัตุรัสจามจุรี บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์วันหนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของไทย จัดกิจกรรม “จัตุรัสจามจุรี บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4: มหัศจรรย์วันหนังสือ” เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านแก่สังคม พร้อมมอบหนังสือให้กับพี่น้องทหาร ในโครงการ “มอบหนังสือแท...

บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “CEO Forum บทบาทของ CEO ต่อการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน” เพื่อให้แนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม แก่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำไปต่อ...

แถลงข่าวคอนเสิร์ต “อาไล พาเพลิน” กระชับความสัมพันธ์ไทยกับบรูไน ดารุสซาลาม

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทย บรูไน ดารุสซาลาม ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกันด้านสารสนเทศและวิทยุโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบร่วมกันเป็นประจำทุกสองปี เพื่อเป็นการกร...

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนพฤษภาคม และแนวทางการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในเดือนพฤษภาคม 2555 เทียบกับเดือนเมษายน ว่า การใช้น้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อย ในขณะที่น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน โดยราคาน้ำมันมีแนวโน้มที...

เวทีอภิปรายสาธารณะ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาเหยื่อซ้อมทรมาน

เนื่องในวันต่อการต้านซ้อมทรมานสากล 26 มิถุนายน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม จัดเวทีสาธารณะเรื่อง "การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาเหยื่อซ้อมทรมาน" โดยมีเหยื่อและครอบค...

รองนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหารายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทในปี 2558

นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภาครัฐหลายภาคส่วนได้พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดโครงการต่างๆ มากมาย เช่น ได้กำหนดให้ปี 2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ เพื่อเป็นการประชาสัมพ...

สวทน.ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน” เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน...

นักวิทยาศาสตร์ไทยชี้ว่า ไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลจากการที่ NASA จะมาขอใช้สนามบินอู่ตะเภา

ดร.นริศรา ทองบุญชู อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ยืนยันว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากการสำรวจสภาพของฝุ่น ละอองลอย และองค์ประกอบของเมฆนั้น ประเทศ...

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทร์ ย้ำว่า ประชาชนต้องเป็นจุดศูนย์กลางของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประชาคมอาเซียนหลังปี 2015” โดยกล่าวว่า การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นเป...

มหกรรมวิชาการ วิจัยตามรอยพระยุคลบาท:สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เตรียมจัดมหกรรมวิชาการ วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ภายใต้แนวคิด...

เสวนา 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย กับการก้าวต่อไปของประชาธิไตย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงจัดงานเสวนา เสวนา 80 ปีรัฐธรรมนูญไทย กับการก้าวต่อไปของประชาธิปไตย ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดหาทางออกให้กับระบบประชาธิปไต...

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวรถไฟเพื่อคนพิการขบวนแรก

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวขบวนรถไฟสำหรับคนพิการขบวนแรกของประเทศ โดยจะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ของผู้พิการ และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้านของการดำเนินช...

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ของไทยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้สัมภาษณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยและแนวโน้มภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ว่า กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็...

สัมมนาน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซากยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและทางรอดประเทศไทย

บริษัท บางจากปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพธุรกิจจัดการสัมมนาในหัวข้อ “น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง : ประเทศไทยก้าวพ้นภัยพิบัติ” เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน

Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาที
Right Button