CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดยุทธศาสตร์ใหม่ ช่วยอุตสาหกรรมไทย

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในการเปิดยุทธศาสตร์ DC3M เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจ และภาคเอกชน ว่า ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ...

จับกระแสการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาเซียน : วางทิศคิดทางประเทศไทย

ดอกเตอร์อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ กล่าวในงานเสวนาเรื่อง “จับกระแสการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาเซียน : วางทิศคิดทางประเทศไทย” ว่า เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรศึกษาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เช่น ความโลภ ความไม่มี...

สวทช.เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในเด็กไทย

อกเตอร์ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า ประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนา...

โครงการข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน เพื่อผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จัดงานแถลงข่าว โครงการข้อเข่าเทียมสำหรับคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่...

แถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 โดยหวังสร้างความตื่นตัวและความภูมิใจในความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้...

นายกรัฐมนตรีเปิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันประเทศ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย พร้อมเปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกดปุ่มโอนเงินไปยังกองทุนพัฒนาสตรีในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

กองทัพเรือจัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา”

พลเรือเอกวีรพล กิจสมบัติ รองผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือและเหล่าทัพมุ่งพัฒนา คิดค้น และพัฒนางานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไว้ขับเคลื่อนภารกิจในการดำเนินงานป้องกัน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังจะช่วยลดการนำเข...

ตัวแทนเยาวชนไทยเรียกร้องรัฐให้ความเท่าเทียมกัน และพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น

สมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมใจสู่อาเซียน” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆของเยาวชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปาฐกถาพิเศษ - ประเทศไทยอยู่ตรงไหน ในการเตรียมคนสู่อาเซียน

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ประเทศไทยอยู่ตรงไหน ในการเตรียมคนสู่อาเซียน ว่า ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในเรื่องภาษาเป็นหลัก แต่ที่สำคัญท...

นิทรรศการ ไม่ได้โม้...โอลิมปิก ร่วมส่งไปรษณียบัตรให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิก

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ปี 2012 ที่กรุงลอนดอน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม นี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดนิทรรศการ “ไม่ได้โม้....โอลิมปิก” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมสนุกไปกับประวัติความเป็นมาของกีฬาโ...

แพทย์จุฬาฯ ระบุว่า โรคมือเท้าปาก ป้องกันได้หากรักษาสุขอนามัยที่ดี

ศ.นพ ยง ภู่วรวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคมือเท้าปากที่ระบาดในโรงเรียนต่างๆขณะนี้ เป็นเชื้อไวรัสที่ค้นพบนานมาแล้ว แต่ยังคงมีผู้ป่วยโรคนี้ทุกปี โดยจะติดต่อในเด็กอายุระหว่าง 5 ...

กสทช.เปิดเวทีสาธารณะรับฟังข้อแก้ไขร่างประกาศ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

หลังจากที่ กสทช. ได้มีการร่างประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ขึ้นมา กสทช.จึงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรับฟัง...

คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ในกลุ่มอาเซียน เพื่อความร่วมมือกันทางการแพทย์

รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ กับคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยรศ.นพ.โศภณ กล่าวว่า การ...

เสวนา อาเซียนกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทย - กัมพูชา

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "อาเซียนกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ กรณีระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงพนมเปญ และปราสาทพระวิหาร" เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญ...

Next Step อาชีวศึกษา สร้างคนพันธุ์ R รับคำท้าอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดเสวนาในหัวข้อ “เน็กซ์ เสต็ป อาชีวศึกษา สร้างคนพันธุ์ R รับคำท้าอาเซียน” เพื่อนำเสนอผลกระทบของการเปิดเสรีอาเซ...

ลิเก ... มหัศจรรย์มรดกไทย สีสันท่องเที่ยวไทย

ลิเก เป็นศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์ สวนศรี ศิลปินลิเกอาวุโส ผู้เขียนบทและกำกับการแสดงลิเก กล่าวว่า ลิเก เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงที่มีความสวยงามอ่อน...

จังหวัดสระบุรี เตรียมจัดงานตักบาตร ดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

จังหวัดสระบุรีได้เตรียมจัดงานวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม โดยจะมีการตักบาตรดอกไม้ที่ชื่อว่า “ดอกเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่รอบเขาพระพุทธบาทในจังหวัดสระบุรี และจะออกดอกเฉพาะใน...

ธรรมมาภิบาลกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้บริโภค

นางสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อภิปรายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธรรมมาภิบาลกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้บริโภค” ที่จัดขึ้นโดยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

กสทช.ยืนยันว่าประชาชนจะสามารถรับชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผ่านช่องฟรีทีวีได้อย่างแน่นอน

พันเอกดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวถึผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ซึ่งมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกผ่าน...

ศิริราชพยาบาล เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม ครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำหุ่นยนต์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด โดยหุ่นยนต์เครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นภาพสามมิติ ซึ่งทำให้สามารถปรับความละเอีย...

Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button