CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
บีโอไอ เปิดเผยถึงการกำหนดแนวทางและนโยบายปี 2556 ถึง 2560

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอเปิดเผยถึงการกำหนดแนวทางและนโยบาย ภายหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ โดยนโยบายในปี 2556 ถึง 2560 จะมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และจะเน้...

“ยุติให้เด็กขายบุหรี่” เพื่อป้องกันเด็กเข้าถึงบุหรี่เพิ่มขึ้น

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นว่า ร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบใหม่จะช่วยให้เด็กสูบบุหรี่น้อยลง เพราะได้เพิ่มอายุขึ้นต่ำที่จะซื้อบุหรี่จากเดิม...

เสวนาเรื่อง “สุขภาวะของเด็กไทย : การพัฒนาทางสติปัญญาเพื่อก้าวไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน”

นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวในการเสวนา เรื่อง “สุขภาวะของเด็กไทย : การพัฒนาทางสติปัญญาเพื่อก้าวไปสู่โลกแห่งการแข่งขัน” โดยระบุว่า ขณะที่เด็กทั่วโลกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ระดับสติปัญญา...

น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 12

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 12” ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 112 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อใ...

แถลงข่าว การแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ ครั้งที่ 7

นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัทปตท. จำกัด มหาชน กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 7” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพ...

ประชุมวิชาการ “ครบรอบ 10 ปีคดีเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ “ครบรอบ 10 ปีคดีเพิกถอนสิทธิบัตรยาดีดีไอ” เพื่อรำลึกในโอกาสวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 10 ปี คำพิพากษาคดีสิทธิบัตรยาดีดีไอ ที่ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญ...

เครือข่ายลดเค็ม รณรงค์ลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย

จากปัญหาของคนไทยที่นิยมบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจนติดเป็นนิสัย ซึ่งผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมจากอาหารกว่า 2 เท่าของจำนวนปกติซึ่งไม่ควรเกิน 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัมต่อวัน ทำให้มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตกว่า 11 ล้านค...

แถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตัน MMOA เชียงใหม่ แบดมินตัน สวัสดี คัพ 2012

หลังจากที่นักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบดมินตันกลายเป็นกีฬายอดนิยม และมีผู้สนใจมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับเครือข่ายจัดการแข่งขัน แบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยขึ้น...

บรรยากาศเทศกาลกินเจ เยาวราช 2555

เทศกาลกินเจในปีนี้เริ่มต้นด้วยความคึกคัก โดยชาวชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มต้นเทศกาลกินเจ ด้วยการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพร พร้อมทั้งเป็นการทำจิตใจให้สะอาดและพร้อมกินเจ โดยที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ มีประชาชนจำนวนมา...

“ติดเครื่อง ขับฟันเฟือง3 ประสาน” โครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรม “ติดเครื่อง ขับฟันเฟือง 3 ประสาน” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับสู่การต่อยอดการลงทุนและดำเนินการในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และรับฟังข้อเสนอแนะจากทั้งนักวิชาการ ตั...

หนังสือเพื่อสังคม “นิทานคุณธรรม”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหนังสือ “นิทานคุณธรรม” ที่รวบรวมเรื่องราวคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่แปลมาจากทั้งแบบเรียนภาษาจีนและนิทานอีสป โดยหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความสามารถควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมไปด้วย

เสวนา “เสรีภาพการแสดงความเห็นและจรรยาบรรณ กสทช.”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการเสวนาเรื่อง “เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและจรรยาบรรณ กสทช.” เพื่อพูดถึงบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในก...

สัมมนา BOI “โอกาสผู้ประกอบการไทยกับการลงทุนในต่างประเทศ”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดตัวโครงการอบรมนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของนักลงทุนไทย โดยนางวาสนา มุทุตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการบีโอไอ กล่าวว่า โครงการนี้ ให...

งานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และ HASIB 2012

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการจัดแถลงข่าวการประชุมวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ หรือ “ฮาสิบ 2012” ร่วมกับงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ว่างานนี้จัด...

กสทช. ตรวจเข้มวิทยุชุมชน รบกวนการสื่อสารการบิน

พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า หลังจากเกิดปัญหาการรบกวนวิทยุสื่อสารการบินในลักษณะคลื่นแทรกเป็นคำพูดและเส...

สสปน.แถลงแผนส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงภาพรวมการอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ ว่า ในปีที่แล้ว สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจำ...

กระทรวง ICT เปิดฟรี Wifi สาธารณะ 50,000 จุด ทั่วประเทศ

นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวในงานเปิดตัวโครงการ ICT free Wifi for public by AIS 50,000 จุดทั่วประเทศว่า โครงการต้องการให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เ...

เสียงและความเปราะบาง การเมืองแห่งการโต้แย้งในมหาอุทกภัยปี 54

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความขัดแย้งในการจัดการน้ำท่วมที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ เช่นการประท้วง เหตุทะเลาะวิวาท รวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อหาทางรับมือหากเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต โดยม...

โครงการ “พลิกสวนส้มร้างสู่ปาล์มน้ำมัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. เปิดตัวโครงการ พลิกสวนส้มร้างสู่ปาล์มน้ำมัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์ศึกษาพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันใน...

Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button