CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมฉลองวโรกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ ...

เสวนา นโยบายจำนำข้าว เจ๋ง เจ๊า เจ๊ง

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการเสวนาเรื่อง นโยบายจำนำข้าว เจ๋ง เจ๊า เจ๊ง ที่จัดโดยสถาบันอิศรา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเท...

สัมมนา “อนาคตโทรทัศน์ดาวเทียมไทยภายใต้กฎใหม่ของ กสทช.”

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม เรื่อง อนาคตโทรทัศน์ดาวเทียมไทยภายใต้กฎใหม่ของกสทช. เพื่อรับฟังแนวทางความคิดเห็นของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยภายใต้กฎหมายใหม่ของ กสทช.

เสวนาจุฬาวิชาการ  “เศรษฐกิจตลาดทุนไทยใน AEC”

ดร.ประสาน ไตรรัตนวรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในการสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในยุค AEC ว่า ภาคการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นแตกต่างกันอยู่มาก อีกทั้งภาคธนาคารของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็มีศักยภาพไม่เท่ากัน ซึ่งขณะน...

จุฬาฯวิชาการ 2555 “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาแห่งแผ่นดิน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน จุฬาวิชาการ 2555 ภายใต้แนวคิดหลัก “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาแห่งแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาสู่ส...

โครงการ WE Love & Share ตอน หนังสือเพื่อน้อง

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการ WE Love & Share ตอน หนังสือเพื่อน้อง เพื่อมอบหนังสือให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนในพื้นที่ อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สอจร.ขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปี 2554 -2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนนั้น คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขึ้น เ...

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 3 หรือ GIT 2012

การแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 3 หรือ GIT 2010 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีเข้ามาแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าจากทั่วโลก และยังส่งผลให้การค้าการล...

การประชุมวิชาการ “จริยธรรมวิชาชีพ : วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.เปิดประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย” เพื่อนำเสนอการวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ 11 วิชาชีพ คือ นักธุรกิจ นักการเมือง นักกฎหมาย แพทย์ ทหาร ตำรวจ...

งาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2555 เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2555 เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี” เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และยังเป็นการเผยแพร่...

มิติใหม่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน

สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท. แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 พร้อมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC (อิสซึ่มเทค) 2013 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ...

กสทช. แถลงร่างประกาศ กสทช. 3 เรื่อง

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. ในฐานะประธาน กสท. กล่าวว่า กสทช.ได้ประกาศรับรองผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 3 เรื่องได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ร...

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ ใน AEC

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558” โดยผลการศึ...

โครงการกรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ กรุงเทพเมืองสีขาว “หลักสูตรโตไปไม่โกง” เพื่อปลุกกระแส ระดมสร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยโดยเน้นรณรงค์ด้วยการ์ตูนและแอนิเมชั่...

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

กรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์แห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานส...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศความพร้อมการสอนด้านวิศวกรรมระบบราง รองรับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เรื่อง " High Speed Rail Technology" เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง และการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาค...

แถลงข่าวงาน “99 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน”

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวในการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อ “99กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน” ว่า ภายในงานนี้เป็นการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 99...

หนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย" ที่เขียนโดยศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ ราชบัณฑิต โดยใช้เวลากว่า 30 ปีในรวบรวมภาพถ่ายในอดีตมาเรียบเรียงถึงพระปร...

TDRI แถลงผลการวิจัย เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยจะแข่งขันอย่างไร ภายใต้ค่าแรงที่สูงขึ้น”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แถลงผลการวิจัย เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยจะแข่งขันอย่างไร ภายใต้ค่าแรงที่สูงขึ้น” เพื่อหาข้อมูล และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยภายใต้นโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ

กระทรวงพลังงาน แถลงสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง 9 เดือนแรก

นายวีระพล จิระประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง 9 เดือนแรกของปีนี้ว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากตั้งแต่ต้...

Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาที
Right Button