CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
การลงนามความร่วมมือกันในโครงการ “สถานีผู้พิทักษ์ถนนปลอดภัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือกันในโครงการ “สถานีผู้พิทักษ์ถนนปลอดภัย" ภายใต้โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณ...

งานแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้า

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีไทยและวิถีพุทธ 4 ศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพร...

ภูมิวัฒนธรรม สำนักพลังท้องถิ่นเพื่อการอยู่รอด

รศ.ดร.ศรีศักร วิลลิโภดม ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และผู้วิจัยโครงการภูมิวัฒนธรรม กล่าวในการเสวนาเรื่อง ภูมิวัฒนธรรม สำนักพลังท้องถิ่นเพื่อการอยู่รอดว่า ภูมิวัฒนธรรมคือองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สะสมมานาน แต่ถูกหลงลืมไป ซึ่งภูมิวัฒนธรรม...

เสวนา “การเมืองเรื่องข้าว”

สถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน ร่วมกับเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย และสถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์ จัดเสวนา “การเมืองเรื่องข้าว” เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องข้าวของรัฐบา...

สัมมนา “กรีนเอเนอจี้ ฟอรั่ม:พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน”

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในการสัมมนา “กรีนเอเนอจี้ ฟอรั่ม:พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน” ว่า รัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ ทั้งการส่งเสริมกา...

สัมมนา “เปิดโอกาสการลงทุนนักธุรกิจไทยในประเทศเพื่อนบ้าน”

ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ว่า มีโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากสินค้าของไทยหลายชนิดเป็นที่นิยม เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่อง...

สสวท. เปิดเผยผลวิจัย การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

นายปรีชาญ เดชศรี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เปิดเผยผลวิจัย การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 หรือ TIMSS 2011 ที่จัดโดย IEA ว่า การประเมินการศึกษาใน...

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนตั้งตัวได้”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนตั้งตัวได้” โดยระบุว่า กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ที่มีทักษะและองค์ความรู้ แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนการป...

ไปรษณีย์ไทยจัดการประกวดเขียนจดหมายระหว่างประเทศประจำปี 2556

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรมชลประทาน การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จัดการประกวดเขียนจดหมายระดับอายุไม่เกิน 15 ปี ระหว่างประเทศประจำปี 2556 ซึ่งสหภาพสากลไปรษณีย์ ได้กำหนดให้เยาวชนทั่วโลกส่งประกวด โดยในปีนี้ได้กำ...

SCG 100 ปี องค์กรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SCG จำกัดกล่าวในงานแถลงข่าว “ถอดบทเรียน SCG 100 ปี องค์กรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ เรื่องที่เน้นเป็นสำคัญคือการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู...

เสวนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการผลิตซ้ำ ความรุนแรงและอคติทางเพศ”

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงและอคติทางเพศ หรือ สคส. จัดเสวนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการผลิตซ้ำ ความรุนแรงและอคติทางเพศ” เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาเรื่องความรุนแรงและอคติทางเพศที่ปรากฏในละคร...

กองทัพเรือจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่มเริมรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า วันที่ 5 ธันวาคมนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา...

ชวนพ่อยุคใหม่ “ใช้สิทธิ์ลาคลอด...ช่วยภรรยาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบทบาทของสามีในการช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมจัดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการใช้สิทธิ์พ่อลาคลอด” เพื่อผลักดันให้ผู้ได้รับสิ...

เสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “จรรณยาบรรณสื่อกับการโฆษณาในกิจการกระจา...

เสวนา “SMEs ไทยปรับทัพรับ AEC”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงค์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ sme ไทย รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยจัดเสวนา “ SMEs ไทยปรับทัพรับ AEC ” เพื่อถ่ายทอดความรู้จากนักวางแผน ...

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “ทศพิธราชธรรม”

บทเพลง ทศพิศราชธรรม เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำหลักทศพิธราชธรรม หรือ พระธรรมแห่งพระราชา 10 ประการ ได้แก่ การให้ การประพฤติตนที่ดีงาม ความเสียสละ ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่...

กรมอุทยาน ฯ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าประจำปี 2556

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีรักษาราชการการแทนอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงความพร้อมในการรับมือ สถานการณ์ไฟป่า ในปีหน้า ว่า ไฟป่าในประเทศไทยส่วนมาก มาจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งการเผาทำลายวัชพืช การเผาในที่โล่งแจ้ง จ...

นิทรรศการ 99 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน

กรมธนารักษ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “99 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน คลังมรดกแห่งแผ่นดิน” 80 ปี กรมธนารักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำเสนอคุณค่าเงินตราเหรียญกษาปณ์ไทย ซึ่งเ...

โครงการ “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 6 : ปลูกรากแก้ว ศาสนทายาท”

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 6 ปลูกรากแก้วศาสนทายาท” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช...

สกว.สัญจร ABC สร้างความรู้สู่โอกาสและทางเลือกของพื้นที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เตรียมเผยแพร่ความรู้ด้านงานวิจัย กับโครงการ “สกว. สัญจร : ABC สร้างความรู้สู่โอกาสและทางเลือกของพื้นที่” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านของการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ หรือ ABC ให้ประชาชนทั่วไปส...

Left Button
รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติ
Right Button