CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ในการเสวนาเรื่อง “ผลกระทบเศรษฐกิจยุโรป ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” ว่า ปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทของไทยเป็นเรื่องสำ...

ปฏิญญาอาเซียนเรื่องสิทธิมนุษยชนจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้หญิงได้อย่างไร

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จัดงานเสวนา "ปฏิญญาอาเซียนเรื่องสิทธิมนุษยชนจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้หญิงได้อย่างไร" เพื่อหารือแนวทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิมนุษ...

ความพร้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อคัดเลือกจัดงาน World Expo 2020

เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลก หรือ บีไออี พร้อมคณะ เข้ารับฟังข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทย ที่เสนอตัวเพื่อประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมโลก หรือ World Expo 2020 ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี...

สถาบันเอเชียศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ “เมื่อพม่าเปลี่ยนแปลงแรงงานพม่าในไทยจะคืนถิ่น?”

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า ไทยยังต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวไปอีก 5 - 10 ปี ดังนั้นไทยจึงควรเป็นบ้านหลังที่สองของแรงงานต่างด้าว โดยไม่จำเป็นต้อง...

เสวนา การพนันรอบบ้าน ล้อมเมืองกับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในปาฐกกถาพิเศษ เรื่อง “การพนันรอบบ้าน – ล้อมเมืองกับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย” ว่า ปัญหาเรื่องของการพนันในสังคมไทยกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้ว จากท...

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนธันวาคม 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมปีที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 95.2 ในเดือนพฤศจิกายน เป็น 98.8 เนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการ เป็นแรงข...

สัมมนา “โจทย์ท้าทาย อนาคตเศรษฐกิจไทยปี 2556”

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ในการสัมมนา หัวข้อ “โจทย์ท้าทาย อนาคตเศรษฐกิจไทยปี 2556” ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ...

สัมมนา Thailand ESCO Fair 2013
สัมมนา Thailand ESCO Fair 2013- วันที่ 22/01/2556

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนา ไทยแลนด์เอสโก้แฟร์ 2013 นี้จะสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกใช้ร...

ศูนย์วิจัยและประเมินอสังหาริมทรัพย์ แถลงทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2556

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยถึงทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2556 ว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 น่าจะเติบโตต่อเนื่องมาจากครึ่งหลังของช่วงปี 2555 ที่...

บรรยากาศการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศ การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าฯกทม.ในวันที่ 21 มกราคม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ซึ่งผู้สมัครแต่ละ...

โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ นิทรรศรัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ห้องจัดแสดงสุดประทับใจ ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” โดยผลงานชนะเลิศในประเภท ภาพถ่าย เป็นของนายปานเพชร ร่มไทร ในชื่อผลงาน “แลไทยในโลกกว้าง” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้...

เสวนา “ผลกระทบต่อเด็กต่างด้าวและไร้สัญชาติ กับกรณีสัญชาติไทย”

เครือข่ายภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้าย จัดเสวนา “ผลกระทบต่อเด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติ ในประเทศไทยกรณีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดฐานะ และเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” เพื่อเสวนาถึงผลกระทบของกฎกระทรวง ที่ส่...

การจัดงาน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย อินโนไบโอพลาส 2013

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวในการแถลงข่าวการจัดงาน “งานประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ” หรือ อินโนไบโอพลาส 2013 ที่ สนช. ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคมนี้ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การ...

ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย - จีน

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ Yunnan Vocational and Technical college of Agriculture (YNVTCA) สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีทางวิ...

งาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ เตรียมจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556” ในวันที่ 9 – 13 มกราคมนี้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหว...

เวทีสาธารณะ ความเสี่ยงประเทศไทยกับภัยพิบัติโลก “ในวาระครบรอบ 8 ปีสึนามิ”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ จัดเวทีสาธารณะ ความเสี่ยงประเทศไทยกับภัยพิบัติโลก “ในวาระครบรอบ 8 ปีสึนามิ” เพื่อรำลึกถึงการเกิดสึนามิ มหันตภัยร้ายที่ซัดถล่มชาย...

“สวดมนต์ข้ามปี 2555 - 2556 ครั้งที่ 3 เริ่มต้นดี...ชีวิตดี”

กรุงเทพมหานครกับ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 2555 – 2556 ครั้งที่ 3 เริ่มต้นดี...ชีวิตดี” โดยนายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว...

เสวนา “ผู้หญิงและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้”

องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป จัดเวทีเสวนา เรื่อง "ผู้หญิงและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" เพื่อรับฟังมุมมองและร่วมหาทางออก โด...

เสวนา “บริบทของงานสันติประชาธิปไตยในอนาคต : การเมืองไทยจะก้าวไปทางไหน”

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “บริบทของงานสันติประชาธิปไตยในอนาคต : การเมืองไทยจะก้าวไปทางไหน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเวทีสันติประชาธิปไตย อึด ฮึด ฟัง เพื่อนำเสนอประเด็นเรื่องประชาธิปไตยรวมถึงทิศทางในอนาคต

Left Button
รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button