CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
การพัฒนาบุคลาการทางการเกษตร และยกระดับงานวิจัยการผลิตพืชเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรด้วย

กรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรสู่มาตรฐาน ร้านคิวช็อป กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ดีและราคา...

สัมมนาเปิดแนวรุกบุก AEC เส้นทางรองเท้าก้าวหน้าอย่างไรในตลาด AEC

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในการสัมมนา “เปิดแนวรุกบุก AEC เส้นทางรองเท้าก้าวหน้าอย่างไรในตลาด AEC” ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ 9 สาขา รวมถึงอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร...

เสวนา “จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสของอุตสาหกรรมรองเท้าในการบุก AEC”

นายครรชิต จันทนพรชัย นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ของอุตสาหกรรมรองเท้าในการบุกตลาด AEC” ว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรองเท้า เนื่องจากทำมานาน ...

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือกระทรวงศึกษาฯ ปั้นครูอาชีวะพันธุ์นาโน

นายวรวัฒน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติงาน “ยกระดับองค์ความรู้นาโนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา” ว่า ในปัจจุบันนี้ โลกมีการแข่งขันในด้านต่างๆกันมากขึ้นโ...

สภาวิศวกรจัดเสวนาความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน

สภาวิศวกรจัดเสวนา เรื่อง "ความพร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน" เพื่อร่วมหารือถึงความพร้อมด้านพลังงานของไทยจากกรณีที่พม่าแจ้งกำหนดหยุดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่หลุมผลิตยานาดาซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบก...

สภาวะเศรษฐกิจการคลังในเดือน มกราคม 56

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจการคลังในเดือนมกราคมขยายตัวอย่างสมดุลมากขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่เติบโตอย่างมาก ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยที่การ...

โครงการ หัวใจกับใบโพธิ์ 4 : เสวนาเรื่อง “วิตามินแห่งความสุข”

ศูนย์หนังสือจุฬา ร่วมกับ สำนักพิมพ์มติชน จัดเสวนาเรื่อง “วิตามินแห่งความสุข” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “หัวใจกับใบโพธิ์ 4 บ่มรัก...บ่มธรรม” โดยมีเอ็ดดี้ นายพิทยากร ลีลาภัทร์ นักเขียนเรื่องธรรมะในนามปากกา aston27 ซึ่งเป็นผู้เขีย...

พิธีลงนาม MOU การนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีมาช่วยเชิงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย “การส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่า...

ผลการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายไม่สูบบุหรี่ในร้านอินเตอร์เน็ต”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ของผู้ประกอบการร้านบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์” โดยผลการสำรวจพบว...

มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคพบสารกันบูดเกินมาตรฐาน

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ “การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร : จากกรณีพบวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐานในขนมปังของห้าง...

สทศ.แถลงผลการตรวจสอบปัญหาข้อสอบโอเน็ตผิดพลาด

จากปัญหาความผิดพลาดของชุดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ได้แถลงข่าวผลการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น โดย กล่า...

14 ก.พ. “ผู้หญิงพันล้านคนลุกขึ้นต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง”

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ องค์การคนพิการสากล ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้ชื่อว่า “ผู้หญิงพันล้านคนลุกขึ้นต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาความรุน...

สัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปนโยบายด้านพลังงานในไทยและเยอรมนี”

คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมา ภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปนโยบายด้านพลังงานใ...

AIS จัดกิจกรรมคนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร ครั้งที่ 15

นายเจนณรงค์ ผิวจันทร์ หรือ น้องโอ ตัวแทนของคนเก่งหัวใจแกร่ง เล่าให้ฟังว่า แม้พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็ก มีเพียงตากับยายที่ฐานะไม่ดีนักเลี้ยงดูมา แต่ก็ไม่เคยท้อต่อชะตาชีวิต ทำงานหาเงินเรียนหนังสือ โดยเชื่อว่า ความรู้และการศึกษาจะทำ...

สภาธุรกิจตลาดหุ้นไทย จัดเวที “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ”

สภาธุรกิจตลาดหุ้นไทย จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ” โดยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดยประกอบไปด้วย นายโฆษิต สุวินิจจิต ผู้สมั...

มุมมองผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง”มุมมองผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด” โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนา พร้อมแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่เป็น...

คอนเสิร์ตเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในงานคอนเสิร์ต “เพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีองคมนตรี ศาสตราจารย์ดอกเตอร์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์...

เสวนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อกับบทบาทการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง”

มีเดียมอนิเตอร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ความเป็นพลเมืองในสื่อหนังสือพิมพ์ : กรณีการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการเสวนาเรื่อง “สื่อกับบทบาทการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง” ...

งานรวมพลจิตอาสาคนไทย “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่”

มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานรวมพลจิตอาสาคนไทย “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่” เพื่อให้คนไทยหันมาช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน โดยเน้นจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาในด...

แถลงข่าวโครงการ “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวโครงการ “65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย” ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86...

Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button