CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
“รีนิวเอเบิ้ล เอเนอจี้ เอเชีย 2013” พลังงานทดแทนจากทางเลือกสู่ทางรอด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “รีนิวเอเบิ้ล เอเนอจี้ เอเชีย 2013” เ...

26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทั่วไทย

ภาครัฐและภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อม "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556" อย่างยิ่งใหญ่ โดยชวนคนไทยทั่วโลกร่วมปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สวดมนต์พร้อมกันในคืนวิสาขบูชาโลก โดยมีแนวคิดคือ 26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก ...

เสวนาพิเศษ ความพร้อมในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีอาเซียน

คุณหญิงลักษณา จันทรเลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าวในการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความพร้อมในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีประชาคมอาเซียน” ที่จัดขึ้นภายในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่ 2 โดยว่า ประเทศไทยยังมีปัญหา...

BOI จับมือ 2 หน่วยงานใหญ่จัดงาน SUBCON ไทยแลนด์ 2013

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ร่วมกับ ยูบีเอ็มเอเชีย ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย แถลงข่าวการจัดงาน “ซับคอน ไทยแลนด์ 2013” เพื่อให้ผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอีไทยได้แสดงศักยภาพการผลิตชิ้นส่วน พร้อมทั้งใช้โอกาสนี...

งานแถลงข่าววันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 12

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และชมรมกลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียแถลงข่าวการจัดงาน “วันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 12” และ งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ร...

สามองค์กรลงนามร่วม “Modern Thai Silk” พัฒนาอัตลักษณ์ “ผ้าไหมไทย”

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมหม่อนไหม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD จัดแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือของสามหน่วยงาน ในชื่อ “Modern Thai Silk” กับแนวทางสร้าง 15 นวัตกรรมผ้าไหมไทย ซึ่งนางสุทธินี พู...

การประกวดธิดาแรงงานครั้งที่ 4 ปี 2556 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

การจัดประกวดธิดาแรงงานครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ผู้ที่ได้รางวัลเทพธิดาแรงงานเกียรติยศ เป็นของคุณ นริศราภรณ์ อสิพงษ์ หรือ ครูนาง หัวหน้าแผนกครูข้างถนนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่ หรือที่เรียกกันว่า “แม่พระของเด็กสะพานพุท...

กรมทรัพยากรน้ำ ดัน 7 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอีสานแล้งแบบบูรณาการ

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการแถลงผิดโครงการ “ระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่” ว่า กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำโครงการนี้เพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบเครือข่ายและร...

เสวนาเรื่อง บทเรียนน้ำท่วม ปี 54 ““ช่องว่างของแผนแม่บทการบริหารและจัดการน้ำของรัฐ”

ในงานเสวนาเรื่อง บทเรียนน้ำท่วม ปี 54 “ผลกระทบและการปรับตัวในระดับพื้นที่”ของคณะทำงานวิชาการประเด็นการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาจากผลกระ...

เสวนา “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์...กับการเปลี่ยนผ่าน”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จัดเสวนาเรื่อง “ความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุโทรทัศน์ กับการเปลี่ยนผ่าน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมอง ของผู้บริหาร บรรณาธิการ และผู้ผลิตรายการจา...

โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT Design Award 2013

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ GIT จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT ดีไซน์ อวอร์ด 2013 ขึ้นภายใต้แนวคิด “บาศกนิยม” ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงถึงเหลี่ยมมุมแบบเรขาคณิต ที่สามารถก่อให้เกิดศิลปะในแนวสามมิติได้ ซึ...

กรมศิลปากร จัดโครงการ “เยือนอดีตวังหน้า”

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า เป็นพระราชวังที่ประทับของตำแหน่ง “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” หรือก็คือตำแหน่งพระมหาอุปราช ที่มีอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์ โดยมีการใช้ตำแหน่งนี้ตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชา แต่ได้เว้นไปในสมัยกรุงธนบุรี จนก...

สสว. ประกาศรายชื่อ 32 SMEs ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  “สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อธุรกิจ SMEs ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด “รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5” เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ S...

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยปรับลดลง จากผลค่าเงินบาทแข็งตัว

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยในเดือนมีนาคม 2556 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับ 93.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 95.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุส...

สรุป 6 วันช่วงสงกรานต์ 56 เกิดอุบัติเหตุ 2,581 ครั้ง, ตาย285 คน, เจ็บ 2,783 คน

พลตำรวจโทเรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 เมษายน 2556 ช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยกล่าวว่า ในวันที่ 16 เมษายนมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 291 ครั้ง มีผู้...

ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเจรจาปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการเสวนา

เปิดตัวเครื่องบันทึกกล่องดำ ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถ

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวในการเปิดตัว “เครื่องบันทึกกล่องดำ ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถ ลดอุบัติเหตุ” ว่า การนำเครื่องบันทึกกล่องดำมาปรับใช้ในรถยนต์ เพื่อควบคุมพฤติกรรมคนขับรถว่า มีประสิท...

ททท.แถลงข่าวงาน THE LITTLE BIG PROJECT เที่ยวแบบจิตอาสา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดงาน THE LITTLE BIG PROJECT เที่ยวแบบจิตอาสา ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงคนไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเมืองไทย เพื่อหาทุนบริจาคให้โครงการอนุรักษ์ในพื้นที่ท่อง...

สัมมนาเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน Thai-Chinese Business Forum 2013

งานสัมมนา ไทย - ไชนีส บิสิเนส ฟอรั่ม 2013 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ และสมาคมวัฒนธรรมไทย - จีน โดยสำหรับแผนพัฒนาในปัจจุบัน ระหว่างปี 2555-2559 ได้กำหนดเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างไทยจีนให้เพิ่มขึ้นร้อ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน ECIT:SMEs Solutions Day 2013

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานสัมมนา “มิติใหม่แห่งการใช้ไอที เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่ระดับสากล” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อีซี่ไอที ซึ่งถือเป็นโครงการที่ใ...

Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button