CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่า การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอนชายแดนใต้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสันติภาพสู่ชายแดนใต้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงข่าว “การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ คำพ่อสอนชายแดนใต้” จะมีขึ้นในวันที่ 16 - 17 สิงหาคมนี้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาว่า ท่ามกลางสถานกา...

UNCTAD และ ITD เปิดเผยผลสรุปรายงานการลงทุนประจำปีนี้

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD กล่าวว่า แนวโน้มกระแสเงินลงทุนโดยตรงของโลก หรือ FDI ในปี 2555 ลดลงร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้าโดยมีมูลค่าการลงทุนเพียงล้านสามแสนล้านเหรียญสหรัฐ เนื่อง...

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตชี้ว่า เด็กไทยเสี่ยงเป็นโรคทางสภาวะจิตมากขึ้น

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ในปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนั้น ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เริ่มที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยมากขึ้น โดยในปัจจุบันพบว่า เด็กมักจะมีปัญหาใน 4 กลุ่มอาการคือ...

ที่ปรึกษา สสค. ชี้ว่า เต็กที่ติดมือถือและโซเชียลมีเดียมากเกินไป เสี่ยงต่อภาวะทางจิต

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือ สสค. กล่าวถึงภาวะสุขภาพจิตของเด็กไทยในปัจจุบัน ว่า เด็กและเยาวชนไทยมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย จนอาจกลา...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ “ความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ AEC”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการวิจัย ในงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ AEC” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศข...

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมผลักดันนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ อีโคคาร์ ครั้งใหม่

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อปี 2550 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนด้านการผลิต อีโค่คาร์ รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้มีมูลค่าการส่งออกกว่า 67,800 ล้านบ...

จุฬาฯแถลงชี้แจงกรณีนิสิตนิติศาสตร์ ถูกพ้นสภาพย้อนหลัง

ผศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ จัดแถลงข่าวกรณีที่มีนิสิตคณะนิติศาสตร์ 5 คน ต้องพ้นจากสภาพนิสิต ย้อนหลังไปในปี 2554 โดยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล...

บีโอไอ ออกประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ออกประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ หลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยประกาศให้สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ พร้อมลดวงเงินทุนขั้นต่ำลงเหลือ 5...

รู้ผลในวันเดียว...เอชไอวี ตรวจเพื่อก้าวต่อ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว “รู้ผลในวันเดียว...เอชไอวี ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี ที่สามารถรอฟังผลได้ในวันเดียว และมีความแม่นยำสูง ...

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่ผู้พิการทางการได้ยินและการพูด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด โดยนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการส...

BOI แถลงสรุปผลการโรดโชว์ต่างประเทศเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI แถลงสรุปผลการจัดกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ หรือ โรดโชว์ของ BOI ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำทีม โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร...

สสว. แถลงข่าว โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SME บรรเทาปัญหาค่าแรง 300 บาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ สสว. จัดแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในอัตรา 300 บาทต่อวัน”

ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัฒน์”

ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสที่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สถาปนาครบรอบ 64 ปี เรื่อง “ประเทศไทยท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนิ...

คอนเสิร์ต “จันทร์กลางฟ้า : ทิพยสังคีตเครื่องสายจีน” ระดมทุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

การแสดงเครื่องสายจีน ที่เรียกว่า “กู่เจิง” ซึ่งบรรเลงโดย อาจารย์ หลี่ หยาง ศิลปินนักดนตรีกู่เจิงที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลมากมายจากประเทศจีน เป็นการแสดงที่จะแสดงในคอนเสิร์ต “จันทร์กลางฟ้า : ทิพยสังคีตเครื่องสายจีน” จัดขึ้นโดยมูล...

จุฬาฯแจงประเด็นกรณีที่ดินอุเทนถวาย พร้อมรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนอุเทนถวายอีกครั้งหนึ่ง

รองศาสตราจารย์ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวชี้แจงว่าเนื้อหาในจดหมายดังกล่าวเป็นการตีความเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างคลาดเคลื่อนใน 4 ประเด็นว่า ประเด็นแรกการที่โรงเรียนช่างอุเทนถวายได้ร...

เสวนา “ธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC” เพื่อเตรียมนักลงทุนสู่อาเซียน

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียนอีก 10 ประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงการประกาศตัวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเ...

อพวช .จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556 กระตุ้นเด็กปฐมภูมิสนใจวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อพวช. ร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556” เนื่องในวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี โดยใน...

นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกรณี TGT ออกมารับผิดชอบ

จากกรณีที่รายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง เผยแพร่ภาพของ “คนที่มีความต้องการพิเศษ” และได้รับการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอคติ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...

กอสส.พบสื่อมวลชน พร้อมขอให้ภาครัฐให้สนับสนุนการทำงานมากกว่านี้

องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เป็นหน่วยงานอิสระ ที่เกิดขึ้นตามมาตราที่ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2550 มีหน้าที่รวบรวมความเห็นของประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธร...

จุฬาฯ เปิดโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” 2556

โครงการ “รณรงค์ใช้จักรยานลดภาวะโลกร้อน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ บุคลากร และนิสิต ร่วมกั...

Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button