CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
TDRI จัดเสวนาเรื่อง คิดใหม่อนาคตข้าวไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ ทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาเรื่อง คิดใหม่อนาคตข้าวไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลและอภิปรายกรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ศาลปกครองจัดงาน “ศาลปกครองพบสื่อมวลชน” 2556

ดร.หัสวุฒิ วิทิตวิริยะกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาลปกครองของประชาชน” เพื่อส่งเสริมความรู้แก่สื่อมวลชนในเรื่องการพิจารณาคดีของศาลปกครอง วิธีไต่สวน การรวมรวบข้อมูล หลักฐาน และพยาน ในงาน “ศาลปกครองพบประชาชน” โดยดร.หั...

แถลงข่าวงาน มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 หรือ Educa 2013

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กล่าวในการแถลงข่าวงาน “มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 หรือ อีดูก้า 2013 (EDUCA 2013) ว่า ปัฐหาเรื่องของการศึกษาเป็นปัญหาสากล ที่ทุกประเทศสามารถเ...

โครงการเสวนา “ตีแผ่ความไม่เหมาะสมโครงการผันน้ำ A5 และเขื่อนแม่วงก์”

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “ตีแผ่ความไม่เหมาะสมโครงการผันน้ำ A5 และเขื่อนแม่วงก์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาบทสรุปข้อคิดเห็นของ...

ปปช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 2555

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 2555 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก โดยหวังกระตุ้นสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกร...

เสวนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทยด้านกายภาพและด้านกฏหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทยด้านกายภาพและด้านกฎหมาย” เพื่อศึกษาประเด็นการลงทุนโรงสร้างพื้นฐานของประเทศ และข้อกฎหมายที่ต้องคำนึงถึง

SCG เปิด Innovative Store นวัตกรรมใหม่แห่งการเลือกสินค้า

นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ กล่าวในการเปิดตัว SCG อินโนเวทีฟสโตร์ นวัตกรรมใหม่ของการเลือกสินค้าและบริการ โดยกล่าวว่า ในปัจจุบัน การเลือกสินค้าหรือวัสดุสำหรับสร้างบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ตัดสินใจ...

ชาวจุฬาฯ ปลอดภัย งดใช้น้ำมันทอดซ้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน จัดงานรณรงค์ลดใช้น้ำมันทอดซ้ำ “ชาวจุฬาฯปลอดภัย งดใช้น้ำมันทอดซ้ำ” เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากสารโพล่าร์ ในน้ำมันใช้แล้ว

สังคมไทยพร้อมหรือไม่กับการรับมือปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวเรื่อง “สังคมไทย พร้อมหรือไม่กับการรับมือปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเล” รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง เหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแถลงข่าวการจัดงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 27 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเ...

แถลงข่าวงาน Software Park Annual Conference 2013

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ปาร์ค แถลงข่าวการจัดงาน “ซอฟต์แวร์ปาร์ค แอนนวล คอนเฟอเร้นซ์ 2013” ภายใต้แนวคิด ประตูสู่ตลาดโลก เพื่อเปิดมุมมองธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยให้พร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ โดยนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยก...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน DIP SMEs Network Forum และ Industrial Forum

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน DIP SMEs เน็ตเวิร์กฟอรั่ม และ อินตัสเตรียลฟอรั่ม เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยนายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กลยุทธ์ในการ...

เสวนา การแก้ไขปัญหา อ.หนองแหน ปนเปื้อนสารพิษ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักวิชากา...

ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2556

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต...

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “นิรโทษกรรม...ทำเพื่อใคร?”

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา เรื่อง “นิรโทษกรรม...ทำเพื่อใคร?”

แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลผู้ได้ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2556

โครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว การประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทุนพระราชทานในโรงการเยาวชนเจ้าฟ้ามหิดลในรอบสุดท้าย โดยในปี 2556 นี้มีนักศึกษาแพทย์ 5 คนที่ได้รับรางวัล ...

กสทช. จัดเสวนาเรื่อง ทางออกของผู้บริโภคเมื่อสัมปทานมือถือสิ้นสุด

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดเสวนาสาธารณะเรื่อง “ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุดลง” เพื่ออภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็น กรณีร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ...

เสวนาปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน กสทช. จัดการประชุมเฉพาะประเด็นเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุปในกรณีที่...

เสวนา ระบบบริการสุขภาพไทยและงานวิจัยที่พึงประสงค์

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดเสวนาเรื่อง ระบบบริการสุขภาพไทยและงานวิจัยที่พึงประสงค์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของระบบบริการสุขภาพ โดยดอกเตอร์นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระ...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาที่แฝงด้วยความรุนแรงที่เผยแพร่ผ่านสื่อ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญห...

Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button