CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
โครงการ “๔๘ ปีวิทยุจุฬาฯ...ตามรอยพ่อ”

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “๔๘ ปีวิทยุจุฬาฯ...ตามรอยพ...

สิทธิ เสรีภาพ และบริบทของสังคมในการสร้างวินัย กับการแต่งกายชุดนักศึกษา

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นกระแสสังคมอย่างกว้างขวางเมื่อมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านการใส่ชุดนักศึกษา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยมายาวนาน โดยให้เหตุผลถึงการต่อ...

เสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาคอร์รัปชั่น กับการลงทุนของชาวต่างชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยผลสำรวจของ บีโอไอ เรื่อง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยปี 2556 พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย และจะรักษาระดับการลงทุน แต่ก็ยังเป็นกังวลในเรื่องของเสถียร...

ขยายระยะเวลาเกษียณอายุ เหมาหรือไม่กับสังคมไทย

รองศาสตราจารย์วรเวศน์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงปัญหาด้านสังคมผู้สูงอายุของไทย ในการเสวนาเรื่อง "การขยายอายุทำงาน บทเรียนจากต่างประเทศและบริบทสำหรับคนไทย" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพ...

โฆษณาไทย จากนี้ไปใครจะ Set Trend

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “โฆษณาไทย จากนี้ไปใครจะ Set Trend” โดยนางสาวอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า วงการธุรกิจโฆษณาของไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ในรอบ 10 ปีหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล...

ทัศนะต่อการขึ้นค่าแรง 300 บาท และการปรับขึ้น LPG

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “ทัศนะต่อการขึ้นค่าแรง 300 บาทของผู้ประกอบการทั่วประเทศ” และ “การปรับขึ้นราคา LPG ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม”

กสทช. จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ก่อนจำหน่ายเอ...

สัมมนาผลการวิจัยสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยสมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน

สมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย จัดงาน "สัมมนาผลการวิจัยสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน" เพื่อสัมมนาหาแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เสวนาเรื่อง ผังเมืองใหม่ กทม : ผลกระทบ (เพิ่ม-ลด) ราคาที่ดิน

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดเสวนาเรื่อง “ผังเมืองใหม่ กทม : ผลกระทบ (เพิ่ม-ลด) ราคาที่ดิน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครจะส่งผลบวกหรือลบต่อมูลค่าของที่ดิน...

เสวนาวิชาการเรื่อง “การหายสาบสูญเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน - สิทธิในการรับรู้ความจริง เป็นสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “การหายสาบสูญเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน - สิทธิในการรับรู้ความจริง เป็นสิทธิมนุษยชน” ในโอกาสวันสากลแห่งการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้สูญหาย 2556 โดยนายณัฐวัฒน์ เหล่าโสภาพรรณ บุตรช...

แผนพลังงานทดแทน AEDP กับการลงทุน 4 แสนล้านบาท โอกาสและทางเลือกของผู้ประกอบการไทย

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในการเสวนาเรื่อง แผนพลังงานทดแทน AEDP กับการลงทุน 4 แสนล้านบาท โอกาสและทางเลือกของผู้ประกอบการไทย ว่า กระทรวงพลังงาน ได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ...

เสวนาเรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ…ทำอย่างไรจะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

สำนักส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว จัดเสวนาเรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ...ทำอย่างไรจะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลั...

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย กับการปรับตัวค่าแรง 300 บาท และการขาดแคลนแรงงาน

นายอังสุรัศมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย กับการปรับตัวค่าแรง 300 บาท และการขาดแคลนแรงงาน" ว่า ทางสมาคมอุตสาหกรรมฯ ได้รับคำร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมาก...

State of the art ความคืบหน้าในการปฏิรูปงานวิจัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวในการประชุมเรื่อง State of the art ความคืบหน้าในการปฏิรูปงานวิจัย" ที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ...

ประชุมวิชาการเรื่อง หลากหลายมุมมองวิชาการ 2 ล้านล้านบาทกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย

ดร.ซิ หลิว ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาก เวิร์ลแบงค์ประจำประเทศจีน กล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 ประการ ที่ไทยควรนำไปพิจารณา จากปัญหาที่ประเทศจีนได้เจอเป็นตัวอย่างคือ 1. พิจารณาความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีอยู่ว่า ...

เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาเรียกร้องให้บริษัทเชฟรอนถอนรายงาน EHIA

เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย จัดแถลงข่าวเรียกร้องให้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ยกเลิกการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม...

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงสรุปผลโครงการ “แก้วตาใจ”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงสรุปผลโครงการ “แก้วตาใจ” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงการบริการเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง หลังจากดำเนินการมาครบ 1 ปี รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า โครงการแก้วตาใจ เฉล...

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงาน มหัศจรรย์สมุนไพร จากงานวิจัย...สู่มวลชน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน มหัศจรรย์สมุนไพร จากงานวิจัย...สู่มวลชน เพื่อนำงานวิจัยสมุนไพรไทย มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง

คำถามที่ ปตท.ต้องตอบ..ก่อนความจริงจะหายไปกับน้ำมัน

หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการเสวนาเวทีสาธารณะเรื่อง "คำถามที่ ปตท.ต้องตอบ..ก่อนความจริงจะหายไปกับน้ำมัน" ว่า จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงทะเลที่อ่าวพร้าว ส่งผลให้ม...

เวทีสัมมนา เรื่อง เงินกู้  2 ล้าน ล้าน เพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. และศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนา เรื่อง เงินกู้ 2 ล้าน ล้าน เพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร โดยนายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศน์ว...

Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button