CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายนนี้ โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 1-8 เมษายน 2558 ที่ศูนย์การค้าสยา...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชาการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระบบบัณฑิตศึกษา” ...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความรุนแรง อคติ และการเลือกปฏิบัติ ในทีวีดิจิตอลความคมชัดสูงและความคมช...

แทงหวยผิด คิดฆ่าตัวตาย สังคมไทยได้เรียนรู้อะไร

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “แทงหวยผิด คิดฆ่าตัวตาย สังคมไทยได้เรียนรู้อะไร” ว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันของคนไทย จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเ...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ “Siam Green Sky”

รศ. นาวาอากาศเอก นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเปิด “Siam Green Sky” ว่า จุฬาฯ ดำเนินงานตามนโยบาย “เสาหลักแห่งแผ่นดิน” มาโดยตลอด จึงนำเอาพื้นที่ว่างบริเวณชั้นดาดฟ้าบนห้างสรรพสินค้ามา...

แนวทางปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น” ว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรอิสระไทยกับองค์กรในต่างประเทศ พบว่า ...

พิธีลงนาม MOU นำโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมไปใช้กับการเรียนการสอนด้านการป้องกันประเทศ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม “อักขราวิสุทธิ์” ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศว่า โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นโปรแกรมที่ให้บริการตรวจสอ...

วิกฤตคอร์รัปชั่นไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “วิกฤตคอร์รัปชั่นไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง” เนื่อ...

ปณิธานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชั่นของภาคพลเมือง

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ปณิธานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชั่นของภาคพลเมือง” มีใจความว่า ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่...

ปาฐกถาพิเศษ  “AEC Business Forum”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงาน “AEC Business Forum” ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ประเทศไทย ยังต้องพัฒนาหลายด้านเพื่อยกระดับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ AEC เรื่องสำคัญที่จ...

ค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp”
ค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp”- วันที่ 05/03/2558

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิยเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเปิดค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp” ว่า ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ในช่วงปิดเทอมได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ผ่านก...

เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558” โดยระบุว่า เนื่องในโอกา...

งาน “นิเทศจุฬาฯ Fun Run 50 ปี วิ่งทีนึง”

นายประเสริฐ วิวัฒนานนท์พงศ์ ประธานจัดกิจกรรมเดินวิ่ง แถลงข่าวงาน “นิเทศจุฬาฯ Fun Run 50 ปี วิ่งทีนึง” จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไ...

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สู่เป้าหมายการลงทุนวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 1 ของ GDP

ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สู่เป้าหมายการลงทุนวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 1 ของ GDP” ว่า จากสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่า มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ...

การประชุมวิชาการอายุรแพทย์นานาชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการใหม่ๆ ด้านการรัก...

ผลวิจัย “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย”

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แถลงผลวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย” ว่า จากผลสำรวจประชากรวัย 15-69 ปี จำนวน 3,342 คนทั่วประเทศ พบว่า มีผู้อ่านหนังสือร้อยละ 88 โดย...

ทิศทางกลยุทธ์ของการส่งเสริมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (TCEB) กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการจัดมหกรรมนานาชาติและการประชุม ในการแถลงข่าว "ทิศทางกลยุทธ์ของการส่งเสริมงานมหกรรมนานาชาติและเมกะอีเวนท์" ว่า...

การคาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง "คาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า" ว่า ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก 5 สาขาในอนาคตจะมีมากขึ้น

แถลงผลการตรวจสอบสมาร์ทการ์ดประหยัดพลังงาน

รองศาสตราจารย์ นเรศร์ จันทน์ขาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข้อเท็จจริงของ “บัตรสมาร์ทการ์ดหรือการ์ดประหยัดพลังงาน” ที่กล่าวอ้างว่าสามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมัน และเสริมสุขภาพได้ จากการตรวจสอ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิด “โครงการความปลอดภัย 2558”

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวในการเปิด “โครงการความปลอดภัย 2558” ว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถว...

Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาที
Right Button