CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
รู้ทันโรคแอนแทรกซ์ กับอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคแอนแทรกซ์เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสัตว์ ซึ่งสามารถติดต่อสู่คนได้หากไปสัมผัส สูดดมเชื้อ หรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ถูกสุขลักษณะ หากเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยงและสวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสเนื้อสัตว์ ก็จะสามารถป้องกันโรคดังกล่าวได้

รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

นวัตกรรมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานครั้งแรกในประเทศไทย กับ CU Toyota Ha:Mo ที่ใช้โดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการคณาจารย์ นิสิต บุคคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปแล้ววันนี้

นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ" ก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของเมืองไทย ที่จะดูแลและป้องกัน ทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น โดยมีวิทยาการล้ำสมัยเพื่อการวินิจฉัยการรักษา สร้างเสริม...

งานประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์คว...

นิทรรศการทางสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา

นิทรรศการทางสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา จัดแสดงที่บริเวณอาคารทับเกษตร ในนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนิทรรศการแบบสัมผัสสำหรับคนพิการทางสายตาที่ได้ย่อรายละเอียดของนิทรรศการทั้งหม...

นิทรรศการในพระเมรุมาศ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่ง...

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดการทดสอบการนำประชาชนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพ...

พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติตามหลักโบราณราชประเพณีและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพที่เกี่ยวเนื่องกับร...

การเตรียมตัวของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การแต่งกายของประชาชนที่เข้าร่วมชมริ้วขวนพระบรมราชอิสสิรยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุดวางดอกไม้จันทน์ในพระเมรุมาศจำลอง

พระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่รอบนอก ในการถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุดถวายดอกไม้จันทน์

จุดถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง และซุ้มขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 42 ซุ้ม

นิทรรศการ Mind ในความทรงจำ

นิทรรศการ "Mind ในความทรงจำ" เป็นการแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงผลงานจำนวน 70 ภาพ จากศิลปิน 70 คน ที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานศิลปะ ถ่...

การซักซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร

รองนายกรัฐมนตรีซักซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ครั้งที่ 2 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศว่า มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 99 ซึ่งส่วนประกอบโดยรอบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คาดว่าความสวยงามของพระเมรุมาศจะคงอยู่ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ อุทยานร้อยปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิ...

บรรยากาศโดยรอบของวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 9,923 คน ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และความภูมิใจอีกก้าวของบัญฑิตจากรั้วจามจุรี

จุฬาฯ ค้นพบแมงมุมชนิดใหม่ของโลก

จุฬาฯ ค้นพบแมงมุมชนิดใหม่ของโลก อายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์

นายกรัฐมนตรีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

21 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์

กล้องตรวจจับความเร็ว โค้งปางแฟน

ปี 2558 ถนนหมายเลข 118 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าจังหวัดเชียงราย เกิดเหตุการณ์รถบัสนำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย

Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button