CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560  -  โดย ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ   

พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติตามหลักโบราณราชประเพณีและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลาง

ผู้ออกแบบคือ คุณก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร อ้างอิงตามพระเมรุมาศในสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 8 ในการออกแบบจะใช้สีทองเป็นส่วนใหญ่ เพราะสีทองคือสีเทียบเคียงสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

View
12
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button