CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย
วันที่ 25 มีนาคม 2558  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชาการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระบบบัณฑิตศึกษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ว่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยมาตลอด โดยเน้นไปที่การพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังหลัก เช่น การให้ทุนการศึกษาตามโครงการต่างๆ ทุนพิเศษสำหรับการศึกษาเฉพาะทาง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เป็นต้น แต่ถึงแม้หลักสูตรจะดีแค่ไหน หากคนไม่ได้รับการพัฒนา การศึกษาย่อมไม่สัมฤทธิผล โดยเฉพาะการสร้างคนที่มีการศึกษาระดับสูง เพื่อแข่งขันด้านวิชาการ และร่วมกันสร้างแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้และนำมาเผยแพร่ นอกจากนี้พระองค์ยังส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะทาง เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าปัจจุบันการศึกษามีมาก หากจะให้คนเดียวเรียนรู้ทุกเรื่อง คงเป็นไปได้ยาก จึงเน้นพัฒนาผู้ที่รู้ลึกและเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเรื่อง

รวมถึงการขยายรากฐานการศึกษาทั้งระบบ ไม่เน้นแค่การศึกษาระดับสูงอย่างเดียว แต่พัฒนาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ที่สำคัญคือการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมวิชาการ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ถ้าหากคนเรามีแต่ความรู้และพลังในการทำงานแล้วก็ไม่มีคุณธรรมเป็นกรอบ โลกนี้ก็จะระเบิด อยู่ไม่ได้”

View
2626
Like
3
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5
Right Button