CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”
วันที่ 26 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายนนี้ โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 1-8 เมษายน 2558 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และจะจัดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

รูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถ - จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ จุดลงนามถวายพระพร และการจำหน่ายสินค้าจากร้านภูฟ้า

ส่วนที่ 2 พระจริยวัตร - จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม แบ่งตามช่วงพรรษา ตั้งแต่ช่วงพรรษา 1-12 พรรษา “เจ้าหญิงน้อยรอยยิ้มพิมพ์ประจักษ์” ช่วงพรรษา 13-24 พรรษา“ งามพระจริยวัตรสยามบรมราชกุมารี” ช่วงพรรษา 25-36 พรรษา “เสด็จตามรอยพระยุคลบาททั่วปฐพี” ช่วงพรรษา 37-48 พรรษา “สานสัมพันธไมตรีด้วยพระเมตตา” และช่วงพรรษา 49-60 พรรษา “คือพระผู้สร้างรอยยิ้มแก่ปวงชน“

ส่วนที่ 3 พระกรุณาธิคุณ - จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจัดแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์ประกอบเพลง

View
3249
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button