CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก
วันที่ 17 มีนาคม 2558  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความรุนแรง อคติ และการเลือกปฏิบัติ ในทีวีดิจิตอลความคมชัดสูงและความคมชัดปกติที่ถูกกำหนดให้เป็นเวลาสำหรับเด็ก ช่องที่สำรวจ 6 ช่อง มีทั้งหมด 72 รายการ พบว่า มีรายการที่มีเนื้อหารุนแรง 41 รายการ ใช้ภาษาส่อทางเพศหรือหยาบคาย 24 รายการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ 14 รายการ และรายการที่มีอคติและการเลือกปฏิบัติ 14 รายการ หากแยกเป็นประเภทรายการพบว่า ละครมีเนื้อหารุนแรง เกี่ยวกับเพศและหยาบคาย มากที่สุด รองลงมาคือรายการประเภทการ์ตูนและกลุ่มรายการบันเทิง ขณะเดียวกันยังพบว่า ผู้ประกอบการดิจิตอลส่วนมากจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาหรือเรตติ้ง ไม่เหมาะสมกับรายการด้วย

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์ ระบุว่า ผู้ประกอบการสื่อทุกช่องควรตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหารายการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงจริยธรรมสื่อมวลชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเหมาะสมของเนื้อหารายการอย่างจริงจัง ส่วน กสทช. ก็ต้องตรวจสอบและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับอย่างจริงจัง รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ้นด้วย

เครดิตภาพ : rama4.mahidol.ac.th

View
2618
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button