CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พิธีลงนาม MOU นำโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมไปใช้กับการเรียนการสอนด้านการป้องกันประเทศ
วันที่ 11 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม “อักขราวิสุทธิ์” ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศว่า โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นโปรแกรมที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสาร วิทยานิพนธ์ หรือข้อมูลทางวิชาการที่ส่งตรวจ กับเอกสารในข้อมูลของระบบ เพื่อป้องกันการลอกเลียนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานวิชาการและสร้างมาตรฐานการทำวิจัยให้สูงขึ้น ลดการลอกเลียน

ขณะที่ พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระบุว่า โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์จะมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนของสถาบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ องค์กรทางการศึกษาของกองทัพยังได้ร่วมลงนามเพื่อนำโปรแกรมนี้ไปใช้อีกหลายองค์กร เช่น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถานจิตวิทยามั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เป็นต้น

View
735
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button