CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
วิกฤตคอร์รัปชั่นไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง
วันที่ 9 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “วิกฤตคอร์รัปชั่นไทยกับการต่อสู้ของภาคพลเมือง” เนื่องในงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ว่า

คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและทั่วโลกมานาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทุจริตจึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทำได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติในการกระทำผิดให้ได้ ที่สำคัญต้องทำให้ภาคเอกชนตระหนักถึงบทบาทในการแก้ปัญหาทุจริตมากขึ้น เนื่องจากเป็นอีกภาคส่วนที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมากในภาครัฐ ทั้งนี้ควรกำหนดมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่ง ปกครอง และทางอาญา ตามสัดส่วนของความผิดสำหรับการทุจริตของภาคเอกชน ส่วนภาครัฐก็ต้องจัดทำมาตรฐานทางบัญชีให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ให้นำรายได้จากการติดสินบนมาหักภาษี นอกจากนี้ต้องตระหนักถึงบทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการทุจริต ความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการปกป้องแหล่งข่าว รวมไปถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริตด้วย

View
657
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button