CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp”
วันที่ 5 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิยเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเปิดค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp” ว่า ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ในช่วงปิดเทอมได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน โดยใช้รูปแบบการเชื่อมโยงเนื้อหาทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทักษะทางสังคม สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ค่ายนี้จัดตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ค่าย “SOOK Kiddy & Family Camp” แบ่งการเรียนรู้เป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. ชุด Healthy Lifestyle หมวดอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลตนเอง การจัดสมดุลในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี

2. ชุด Life Skills หมวดการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว

3. ชุด Life Skills หมวดการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติใกล้ตัว โดยสอนให้เรียนรู้ สังเกต เลี่ยงหลบภัย และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้

เครดิตภาพ : http://www.camphub.in.th/kiddycamp

View
821
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button