CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 5 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558” โดยระบุว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้การนำพระธรรมคำสอนจากมหาเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติที่มีมายาวนาน ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

งานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคมนี้ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์

View
893
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5
Right Button