CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งาน “นิเทศจุฬาฯ Fun Run 50 ปี วิ่งทีนึง”
วันที่ 3 มีนาคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายประเสริฐ วิวัฒนานนท์พงศ์ ประธานจัดกิจกรรมเดินวิ่ง แถลงข่าวงาน “นิเทศจุฬาฯ Fun Run 50 ปี วิ่งทีนึง” จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้นิสิตจุฬาฯ ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจหันมาออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่ง ทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบ “โครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ เพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาฯ”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม โดยใช้เส้นทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผ่านจุดสำคัญทั้งสองฝั่งจุฬาฯ เริ่มตั้งแต่คณะนิเทศศาสตร์ สนามกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลอดอุโมงค์ไปยังฝั่งตรงข้าม ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ศาลาพระเกี้ยว แล้วกลับสู่เส้นชัยที่คณะนิเทศศาสตร์

View
877
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button