CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การประชุมวิชาการอายุรแพทย์นานาชาติ และ การประชุมวิชาการประจำปี 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการใหม่ๆ ด้านการรักษาจากหลายประเทศ ซึ่งในปีนี้จะมี 2 งานใหญ่ที่จัดร่วมกัน ได้แก่ การประชุมนานาชาติอายุรศาสตร์ในแถบประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ 'เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของ AEC" และ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 นอกจากจะได้ความรู้ด้านการรักษาและความรู้งานวิจัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้อายุรแพทย์ได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์สาขาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยเนื้อหาหลักของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องโรคติดเชื้อในยุคปัจจุบัน การรับมือกับโรคต่างๆ ในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียน และวิธีการใหม่ในการรับมือกับโรคร้าย

View
795
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button